Creatief leren

Creatief leren

Een gratis educatief gereedschap voor opvoeders, leraren en ouders. 10 vormen van intelligentie die kunnen worden gestimuleerd bij drie tot elf-jarigen door creativiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat de intellectuele ontwikkeling van kinderen wordt versterkt door creatieve activiteiten en processen.

Creative learning - 100 ideas for creative projects

Creative Learning - professional experience

Sensomotorische vaardigheden op het dagverblijf

'Voor de kleintjes was vooral het meedoen een geweldige sensorische ervaring. De kinderen leerden over materialen alsook over het effect van lijm en hoe licht dons is en....'

Margit, pedagogisch medewerkster

Kinderen testen Funny Friends 3-6-jarige

'Vanuit een educatief oogpunt biedt de klassenset de mogelijkheid om kleuren, fijne motoriek, taal, sociale interactie en concentratie te oefenen...'

Lone, van berope lerares

Hoe een school bijdroeg met creativiteit aan een publiek, sociaal debat

'... esthetische leerproces een bijdrage levert aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden van...'

Annie Jeppesen, Hoofdonderwijzer

Creative learning - about the 10 intelligences